O equipo

O proxecto de Pena Furada é unha idea colectiva e multidisciplinar. Está integrado por arqueólogos, arquitectos, comunicadores, expertos en didáctica e noutras áreas.